www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

V OTWARTY KONKURS

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu   Format pliku
1 2   3
1. Ogłoszenie o V Otwartym Konkursie  
2. Regulamin V Otwartego Konkursu  
3. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia  
4. Załącznik nr 1  
5. Załącznik nr 2  
6. Załącznik nr 3  
7. Załącznik nr 4  
8. Załącznik nr 5  
9. Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia  
10. Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwziecia  
11. Wzór informacji dotyczącej osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia  
12. Komunikat nr 1  
13. Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpoznania z przyczyn formalnych  
14. Wykaz wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową  
15. Wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanie  

 

Data publikacji: 2016-09-26 12:24:12

Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-26 12:24:12

Autor: Małgorzata Szniak-Gajewska

Osoba publikująca: Krzysztof Bałon

Zobacz rejestr zmian