www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Status prawny

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest państwową osobą prawną, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494, z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. Celem działalności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest inicjowanie, wspieranie i podejmowanie działań w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

 

PODSTAWY PRAWNE
Lp. Akt normatywny Format pliku
1 2 3
1. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494, z późn. zm.)
2. Zarządzenie nr 22 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. Urz. Min. Kult. i Dziedz. Nar. poz. 28)
3. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. poz. 709)
4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie Międzynarodowej Rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. poz. 1089)
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1334)
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335)

 

Data publikacji: 2016-10-25 08:17:32

Data ostatniej modyfikacji: 2016-10-25 08:17:32

Autor: Krzysztof Bałon

Osoba publikująca: Krzysztof Bałon

Zobacz rejestr zmian