www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na przewozy pasażerskie na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na przewozy pasażerskie na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

 

KOI.261.1.3.2016.KK

 

 

Dokumenty

Lp.

Nazwa dokumentu

Format pliku

1

2

3

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – plik edytowalny
4. Wyjaśnienia treści SIWZ
5. Modyfikacja treści SIWZ
6. Modyfikacja treści SIWZ – termin składania i otwarcia ofert
7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – termin składania i otwarcia ofert
8. Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Data publikacji: 2017-03-13 23:38:46

Data ostatniej modyfikacji: 2017-03-13 23:38:46

Autor: Krzysztof Bałon

Osoba publikująca: Krzysztof Bałon

Zobacz rejestr zmian