www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1 2 3
1.

Komunikat nr 1

2. Ogłoszenie o Konkursie

3. Regulamin konkursu - tekst ujednolicony

4. Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia

5. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia

6. Zał. nr 1 do wniosku
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

7. Zał. nr 2 do wniosku
Uzasadnienie przedsięwzięcia

8. Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia

9. Zał. nr 3 do wniosku
Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków

10. Zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
Informacja dotycząca zysku z przedsięwzięcia
11. Zał. nr 4 do wniosku
Oświadczenie w sprawie wniosku
12. Zał. nr 5 do wniosku
Informacja o przedsięwzięciu
13. Komunikat nr 2
14. Wykaz wniosków o udzielenie dofinansowania w konkursie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 pozostawionych bez rozpatrzenia
15. Wykaz wniosków o udzielenie dofinansowania w konkursie Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową
16. Wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanie

 

Data publikacji: 2016-09-15 19:23:10

Data ostatniej modyfikacji: 2016-09-15 19:23:10

Autor: Robert Śmigielski

Osoba publikująca: Krzysztof Bałon

Zobacz rejestr zmian