www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2015

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1 2 3
1. Ogłoszenie o Konkursie

2. Regulamin konkursu

3. Wzór oświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej

4. Wzór oświadczenia o braku okoliczności mogących wpłynąć na bezstronność

5. Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia

6. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia

7. Zał. nr 1 do wniosku
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

8. Zał. nr 2 do wniosku
Uzasadnienie przedsięwzięcia

9. Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia

10. Zał. nr 3 do wniosku
Oświadczenie wnioskodawcy o spełnianiu warunków

11. Zał. nr 4 do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia
Informacja dotycząca zysku z przedsięwzięcia
12. Zał. nr 4 do wniosku
Oświadczenie w sprawe wniosku
13. Zał. nr 5 do wniosku
Informacja o przedsięwzięciu
14. Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpoznania z przyczyn formalnych
15. Wykaz wniosków skierowanych do Komisji Konkursowej
16. Wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanie

 

Data publikacji: 2016-01-08 14:40:42

Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-08 14:40:42

Autor: Robert Śmigielski

Osoba publikująca: Olimpia Bronowicka

Zobacz rejestr zmian