www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

VII Otwarty KonkursDOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu Format pliku
1 2 3
1.

Ogłoszenie o konkursie

2. Regulamin konkursu

3. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania

4. Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia

5. Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpoznania z przyczyn formalnych

6. Wykaz wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową

7. Wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanieWniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia oraz załączniki:

  1. harmonogram realizacji przedsięwzięcia
  2. uzasadnienie przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami, o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335);
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 25 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 494);
  4. oświadczenie w sprawie wniosku;
  5. informacja o przedsięwzięciu
- należy sporządzić za pomocą generatora wniosków dostępnego pod następującym adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl/Data publikacji: 2018-11-23 19:03:24

Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-23 19:03:24

Autor: Małgorzata Szniak-Gajewska

Osoba publikująca: Krzysztof Bałon

Zobacz rejestr zmian