www.cprdip.pl | STRONA GŁÓWNA BIP | WYSZUKIWARKA | POLITYKA PRYWATNOŚCI |
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

III OTWARTY KONKURS

DOKUMENTY
Lp. Nazwa dokumentu   Format pliku
1 2   3
1. Ogłoszenie o III Otwartym Konkursie  
2. Regulamin III Otwartego Konkursu  
3. Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia  
4. Załącznik nr 1  
5. Załącznik nr 2  
6. Załącznik nr 3  
7. Załącznik nr 4  
8. Załącznik nr 5  
9. Wzór sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia  
10. Wzór umowy o dofinansowanie przedsięwziecia  
11. Wzór informacji dotyczącej osiągnięcia zysku z przedsięwzięcia  
12. Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpoznania z przyczyn formalnych  
13. Wykaz wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową  
14. Wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich  

 

Data publikacji: 2019-01-14 11:10:32

Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-14 11:10:32

Autor: Justyna Prus-Wojciechowska

Osoba publikująca: Marcin Mickiewicz

Zobacz rejestr zmian